ตำแหน่งที่ตั้งเทศบาลตำบลครบุรีใต้

สำนักงานเทศบาลตำบลครบุรีใต้ 74 หมู่ที่ 12 
ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30250  โทร. 0-4496-2000