ติดต่อเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลครบุรีใต้ 74 หมู่ที่ 12 
ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30250  โทร. 0-4496-2000
e-mail : kbt.municipality@gmail.com

ลิงค์แผนที่ตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลครบุรีใต้
https://www.google.com/maps/place/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89/@14.5685748,102.1563118,18.54z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x311bf7977716f081:0x40469cfc8dee4a0!2z4LiV4Liz4Lia4LilIOC4hOC4o-C4muC4uOC4o-C4teC5g-C4leC5iSDguK3guLPguYDguKDguK3guITguKPguJrguLjguKPguLUg4LiZ4LiE4Lij4Lij4Liy4LiK4Liq4Li14Lih4LiyIDMwMjUw!3b1!8m2!3d14.4950931!4d102.1061105!3m4!1s0x311bf983c30357cb:0xdf70ef0988647a6f!8m2!3d14.5686206!4d102.1563847