ติดต่อเทศบาล

สำนักงานเทศบาลตำบลครบุรีใต้ 74 หมู่ที่ 12 
ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30250
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4496-2000
e-mail : kbt.municipality@gmail.com

ลิงค์แสดงตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลครบุรีใต้ (คลิ๊กที่ลิงค์)

https://www.google.co.th/maps/search/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89/@14.5694332,102.1573804,15.75z?hl=th

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งเทศบาลตำบลครบุรีใต้