โครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15 ก.ย. 66

✳️✳️ #เทศบาลตำบลครบุรีใต้ นำโดย นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงาน  เทศบาลตำบลครบุรีใต้ ได้ดำเนินโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายไต้โครงการ 1 อปท.  1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566