โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

14 ม.ค. 66

วันที  14  มกราคม  2566

นายกสมชาติ  เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ พร้อมด้วยคณะบริหาร ฝ่ายสภาฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเล็งเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งต่อไปจะต้องเป็นอนาคตของชาติสืบไป