โครงการถวายเทียนแก่วัดในวันเข้าพรรษา ทั้ง 9 แห่ง ในตำบลครบุรีใต้

03 ส.ค. 66

วันที่ 2 สิงหาคม 2566
กองการศึกษา ได้จัดโครงการถวายเทียนแก่วัดในวันเข้าพรรษา ทั้ง 9 แห่ง ในตำบลครบุรีใต้
นำโดย นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ และคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล ,ปลัดเทศบาล,เจ้าหน้าที่,พนักงานจ้างทุกท่าน