โครงการกำจัดวัชพืช จอกแหน และผักตบชวาในลำคลองธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

07 เม.ย. 66
วันที่ 7 เมษายน 2566
✳️✳️ #เทศบาลตำบลครบุรีใต้ นำโดย นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ข้าราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน อสม และจิตอาสา ในพื้นที่เทศบาลตำบลครบุรีใต้
🟢🟢ได้เข้าร่วมโครงการกำจัดวัชพืช จอกแหน และผักตบชวาในลำคลองธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
📍ณ ฝายชะลอน้ำลำมูลบ้านหนองโสน (วัดหนองโสน) หมู่ที่ 1 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา