เต้นแอโรบิกทุกวันพุธ

01 ธ.ค. 65

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้  ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพทุกวันพุธ