วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไรให้ปลอดภัย? #สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลครบุรีใต้

08 ก.ย. 66

📢📣วันที่ 7 กันยายน 2566 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม ♥️ ♥️จัดกิจกรรมโครงการ “วัยรุ่น วัยใส รักอย่างไรให้ปลอดภัย”
📌 📌ณ โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องเหมาะสม สำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีเด็ก เยาวชน เข้าร่วมโครงการ 75 คน และได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจาก งานสุขภาพจิต โรงพยาบาลครบุรี💯

🙏🙏ขอขอบพระคุณคณะบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง พร้อมทั้ง ผอ.บุญลือ เพ็ชรดอน และคณะครูจากโรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้💞💕