ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.๑๑ – ๐๐๘ บ้านป่ามะพร้าว – บ้านคลองยาง หมู่ที่ ๑๐ – ๓ ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 ส.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :