ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เรื่องเปิดเผยกำหนดราคากลางและรายละเอียดรูปแบบรายการโครงการขุดลอกอ่างซับสุด หมู่ที่ ๔ บ้านซับก้านเหลือง ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 ส.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :