ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง(Asphaltic Concrete) บ้านคลองยาง หมู่ที่ ๓ – บ้านคุ้มครอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 พ.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :