ซ่อมถนนบ้านสระผักโพด – หนองโสน

21 ก.ค. 66

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

นายสมชาติ  เดชดอน  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลครบุรีใต้ และงานป้องกันสาธารณะภัย ได้ทำการซ่อมถนนเส้นบ้านสระผักโพด – หนองโสนเพื่อให้การสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้และลดอุบัติเหตุกับท้องถนน