งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ระงับเหตุไฟไหม้ป่าเขาคอกช้าง

24 ก.พ. 66

 

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ ,นายนพดล ห่ามกระโทก รองนายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ ,นายชู คงรักษาเกียรติ ปลัดเทศบาล, นายทศพล ห่ามกระโทก หัวหน้าสำนักปลัด
มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ระงับเหตุไฟไหม้ป่าเขาคอกช้างลุกลามมาใกล้บ้านเรือนประชาชน สามารถระงับไฟไหม้ให้อยู่ในวงจำกัดและปลอดภัยต่อบ้านเรือนประชาชนเรียบร้อยแล้ว