การประชุมแนวทางบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ประจำปีงบประมาณ2565

04 ต.ค. 65

วันที่ 4ตุลาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลครบุรีใต้