สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ช่วง 6 เดือนแรก (ต.ค.64-มี.ค.65)

22 เม.ย. 65