ตราสัญลักษณ์

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์
เทศบาลตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (รูปแบบใหม่)