โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อ่างเก็บน้ำบ้านคลองยาง

02 มิ.ย. 64