โครงการกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

21 ต.ค. 65

วันที่ 21 ตุลาคม  2565

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ พร้อมด้วยคณะบริหาร ฝ่ายสภาฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้จัดโครงการกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จย่า” และรักษาทรัพยากรณ์ป่าไม้พร้อมด้วยสร้างจิตสาธารณะให้กับประชาชนในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสืบไป