แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ เดือน มีนาคม 2564

06 มี.ค. 64

นที่ 5 มีนาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลครบุรีใต้ นำโดย นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมทีมงาน ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยติดเชื้อ ให้กับผู้มีสิทธิ์ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 16 โดยได้จัดเตรียมมาตรการในการควบคุมระบะห่าง(social distancing) การตรวจวัดอุณหภูมิ และการใช้เจลล้างมือ เพื่อเป็นการควขคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)