ร่วมรับมอบเนื้อสุกร จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

18 มิ.ย. 64

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลครบุรีใต้ นำโดยนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากงานสาธารณสุข  ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอครบุรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับก้านเหลือง รับมอบเนื้อสุกร จำนวน 200 กิโลกรัม จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบต่อให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านภายในตำบลครบุรีใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID – 19)