ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เรื่อง เปิดเผยกำหนดราคากลางและรายละเอียดรูปแบบรายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง (แบบAsphaltic Concrete) บ้านดอนใหม่ หมู่ที่ ๘ ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

07 มิ.ย. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :