ปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยใช้ชื่อว่า “ชีวิตวิถีไทย ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

18 เม.ย. 66

          

วันที่ 11 – 17 เมษายน 2566

เทศบาลตำบลครบุรีใต้ได้ปฎิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยใช้ชื่อว่า “ชีวิตวิถีไทย ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”