นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรี ตำบลครบุรีใต้ พร้อมด้วย ปลัดอโนทัย ชอบสว่าง กำนันฉลวย เดชดอน ผู้ใหญ่/ผู้ช่วย ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ขององค์กรพัฒนาสตรีตำบลครบุรีใต้ โดยพัฒนาการอำเภอครบุรีเป็นประธาน ในที่ประชุม ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองยาง

14 ส.ค. 63