นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ พาคณะผู้นำและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทาง 29 กม.

11 ธ.ค. 58