กลุ่มอาชีพตัดผม ตำบลครบุรีใต้ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตัดผมฟรีให้แก่เด็กนักเรียน

22 ส.ค. 63

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 กลุ่มอาชีพตัดผม ตำบลครบุรีใต้ ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการตัดผมฟรีให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง