กลุ่มอาชีพตัดผม ตำบลครบุรีใต้ ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตัดผมฟรีให้แก่เด็กนักเรียน

31 ส.ค. 63

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 กลุ่มอาชีพตัดผม ตำบลครบุรีใต้ ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการตัดผมฟรีให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)