มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร

21 ก.พ. 66

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ ,นายวิสุทธิ์ ลาครบุรี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ ,นายชู คงรักษาเกียรติ ปลัดเทศบาล
ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร จำนวน 5,700 บาท รายนายจรัส นุ่มครบุรี บ้านเลขที่ 209 หมูที่ 1 ตำบลครบุรีใต้