โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2566

27 ก.ค. 66

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566

✳️✳️ #เทศบาลตำบลครบุรีใต้ นำโดย นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลครบุรีใต้ ข้าราชการ พนักงาน ผู้นำในพื้นที่ และจิตอาสา ในพื้นที่เทศบาลตำบลครบุรีใต้และพื้นที่ใกล้เคียง
🟢🟢ได้เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2566