โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์โบราณสถานปรางค์ครบุรี

09 ธ.ค. 65

           

วันที่ 8 ธันวาคม 2565

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ พร้อมด้วยคณะบริหาร ฝ่ายสภาฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์โบราณสถานปรางค์ครบุรี เพื่อเล็งเห็นคุณค่าโบราณสถานปรางค์ครบุรี ที่อยู่ในตำบลครบุรีใต้ของเรา โดยมีการแต่งกายชุดผ้าไทย มีการแสดงแสง สี เสียง และรับประทานอาหาร (กินเข่าค่ำ)บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบสานและอนุรักษ์โบราณสถานให้คงอยู่ต่อไป