โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์โบาณสถานปรางค์ครบุรี

07 ธ.ค. 65

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์โบาณสถานปรางค์ครบุรี  จะจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 8 ธันวาคม 2565

กำหนดการ

เวลา  07.00 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

เวลา  08.30 น. พิธีบวงสรวง

เวลา  17.00 น. รับประทารอาหารร่วมกันที่สนามหญ้าปรางค์ครบุรี

เวลา  19.00 น.การแสดงจากโรงเรียนต่าง และกลุ่มบาสโลบ

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานและสวมชุดผ้าไทยในวันงานงานดังกล่าวนะคะขอบคุณคะ