โครงการวัยรุ่นวัยใส รักอย่างไร ให้ปลอดภัย

28 ก.ย. 65

วันที่  28  กันยายน  2565  เวลา 08.30

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ พร้อมด้วยคณะบริหาร ฝ่ายสภาฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้จัดโครงการวัยรุ่นวัยใส รักอย่างไร ให้ปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนมีความรู้ทักษะในการจัดการสถานการณ์เกี่ยวกับกับเรื่องเพศของตนเองได้ถูกต้องและเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นค่าของตนเองและสร้างความภูมิใจในตนเองไม่ชิงสุกก่อนห่าม