โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

20 ก.ย. 65

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.
นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ พร้อมด้วยคณะบริหาร ฝ่ายสภาฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอครบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า