โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนและกลุ่มอาชีพหลักสูตรการตลาดออนไลน์

16 มี.ค. 66

วันที่  15  มีนาคม  2566

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ พร้อมด้วยคณะบริหาร ฝ่ายสภาฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชนและกลุ่มอาชีพหลักสูตรการตลาดออนไลน์ ในวันที่ 15 มีนาคม  2566 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาล  เพื่อให้ประชาชน และกลุ่มอาชีพได้รับความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติรจริงเกี่ยวกับเรื่องการขายของออนไลน์ การโปรโมทผลิตภัณฑ์ การขายสินค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย ทั้งนี้การขายของออนไลน์ยังสามารถทำได้ทุกช่วงวัย ทุกช่วงเวลาอีกด้วย