โครงการซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระผักโพดหมู่ที่ 2 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

07 พ.ย. 65

6 พฤศจิกายน 2565

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ พร้อมด้วยคณะบริหาร ฝ่ายสภาฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้ทำโครงการซ่อแซมพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าสระผักโพดหมู่ที่2 เนื่องด้วยถนนม.2มีความชำรุดทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากหน่วยงานเทศบาลตำบลครบุรีใต้จึงได้ทำโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนที่ใชเส้นทางดังกล่าว