โครงการซ่อมแซมพร้อมปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระผักโพดหมู่2

07 พ.ย. 65

ขออภัยในความไม่สะดวกผู้ที่ใช้เส้นทางบ้านสระผักโพด ม.2 ขณะนี้เทศบาลตำบลครบุรีใต้กำลังดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กจึงขอให้ท่านใช้เส้นทางอื่นเพื่อเลี่ยงเส้นทางนี้เป็นเวลาชั่วคราว