โครงการจัดทำแนวกันไฟป่าบ้านมาบพิมานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566

15 มี.ค. 66

วันที่  15  มีนาคม  2566

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ พร้อมด้วยคณะบริหาร ฝ่ายสภาฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้จัดโครงการจัดทำแนวกันไฟป่าบ้านมาบพิมานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 14 มีนาคม 2566 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าลุกลามที่จะทำให้พื้นที่ป่าเสียหาย