โครงการการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23

22 พ.ย. 65

วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565

นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ พร้อมด้วยคณะบริหาร ฝ่ายสภาฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้จัดโครงการการการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 จัดขึ้นระหว่าวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 ณ. สนามกีฬาเทศบาลตำบลครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อให้เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด และรู้รักสามัคคีมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสืบไป