เปิดเผยกำหนดราคากลางและรายละเอียดรูปแบบรายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง(แบบAsphaltic Concrete)บ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

06 ก.ย. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :