เปิดเผยกำหนดราคากลางและรายละเอียดรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระผักโพด หมู่ที่ 2 (ซอยข้างบ้านสท.ดำ) ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก

06 ก.ย. 64
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :