เบี้ยยังชีพ เพื่อประชาชน เดือน พฤษภาคม 2565

10 พ.ค. 65

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00น. นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ นายชู คงรักษาเกียรติ ปลัดเทศบาล นางสาวภิญญาพัชร์ คีรี รองปลัดเทศบาล มอบหมายให้กองสวัดิการสังคม นำโดย นายประเสริฐ ว่องไวเจริญสุข ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นำพนักงานเทศบาลดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้รับเบี้ยยังชีพ ภายในตำบล จำนวน 16 หมู่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน