ทีมเยี่ยมบ้านเทศบาลตำบลครบุรีใต้ นำโดยนายกเทศมนตรี ได้ออกมอบสิ่งของที่จำเป็น สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน

25 มิ.ย. 64

ทีมเยี่ยมบ้านเทศบาลตำบลครบุรีใต้ นำโดยนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครบุรีใต้ ผู้นำชุมชน ชมรม อสม.ตำบลครบุรีใต้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับก้านเหลือง ได้ดำเนินการมอบสิ่งของที่จำเป็น สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน จำนวน 38 ราย