เทศบาลตำบลครบุรีใต้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

07 ก.ค. 66

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566

เทศบาลตำบลครบุรีใต้พร้อมด้วยคณะได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย บ้านคุ้มครอง หมู่ที่ 15