ส่งมอบบ้านคนพิการ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ

19 ต.ค. 66
📢📣📢วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายอภิชา เลิศพัชรกมล ส.ส.นครราชสีมา เขต 10 พร้อมด้วยคณะผู้แทนของ นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , ส.จ.นงลักษณ์ บุญวาสนา , ส.จ.สุชชัพ ธีระชลสุข , ผู้แทน ส.ส.อาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล , นายกิตติ เอ้กระโทก สาธารณสุขอำเภอครบุรี , นางเจติยา ชวฤทธิ์ ผอ.รพ.สต.ซับก้านเหลือง , คณะผู้นำท้องที่/ผู้ใหญ่บ้าน -ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , คณะ อสม.ตำละครบุรีใต้ ได้ร่วมกิจกรรมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา ให้กับนายสาธิต ไข่สำโรง ผู้พิการทางจิตใจและพฤติกรรม ณ บ้านเลขที่ 218 หมู่ที่ 4 ต.ครบุรีใต้ ♦️♦️♦️โดยมี นายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ พร้อมด้วยคณะบริหารฯ ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินทุนสำหรับการดำรงชีพมามอบให้ครั้งนี้ด้วย
🙏🙏🙏กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลครบุรีใต้ จึงขอแสดงความขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมครั้งนี้ 🏠🏠🏠