วันลอยกระทง เทศบาลตำบลครบุรีใต้

07 พ.ย. 65

เนื่องในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันลอยกระทง เทศบาลตำบลครบุรีใต้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่มรณรงค์  “ลอยกระทงยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ด้วยการร่วมติดแฮชแทกในโซเชียลด้วยข้อความ #ครบุรีใต้ลอยกระทงรักษาสิ่งแวดล้อม

เพื่อร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม งดใช้โฟม งดใช้พลาสติก และลดปริมาณขยะในน้ำ คู คลอง ด้วย 3 วิธี ได้แก่

1.การลอยกระทงจิ๋ว(ใช้วัสดุธรรมชาติ ลดขนาด ลดปริมาณขยะ

2.การลอยกระทงน้ำแข็ง(ใช้วัสดุน้อย ย่อยสลายง่าย)

3.การลอยกระทงออนไลน์(สร้างกระทงในแอปพลิเคชั่น ไม่ก่อเกิดขยะมูลฝอย)

เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วติดแฮชแทกในโซเชียล

#ครบุรีใต้ลอยกระทงรักษาสิ่งแวดล้อม

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้