วันล้างมือโลกประจำปี 2565

15 ต.ค. 65

เนื่องในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นวันล้างมือโลกประจำปี 2565 จึงขอเชิญชวนประชาชนล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อป้องกันโรคและหยุดการแพร่กระจายโรคติดต่อหรือโรคระบาดต่าง ๆ

#ด้วยความปรารถนาดีจากงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักปลัดเทศบาลตำบลครบุรีใต้