ประชาสัมพันธ์สำรวจข้อมูลและการขึ้นทะเบียนของสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

10 มี.ค. 66

ประชาสัมพันธ์สำรวจข้อมูลและการขึ้นทะเบียนของสุนัขและแมว  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย         จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลครบุรีใต้จึงกำหนดรูปแบบการสำรวจจำนวนสุนัขและแมว สำรวจความต้องการในการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของตำบลครบุรีใต้เข้าถึงการรับบริการการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขและแมวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  โดยสามารถลงทะเบียนได้ 4 ช่องทางดังนี้

1. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลครบุรีใต้ (ในวันเเละเวลาราชการ)

2. อาสาสมัครปศุสัตว์ ประจำหมู่บ้าน

3. โทรศัพท์ 044-962000 : 087-2524707 ( ตุ๊กตา)  : 080-1593141 (หนูเเดง)

4. สแกน QR CODE

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก สามารถขึ้นทะเบียนได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง หรือสแกน QR CODE เพื่อลงทะบียนได้เลยค่ะ

https://formfaca.de/sm/7e_z3PSrQ