ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างซับสุด หมู่ที่ ๔ บ้านซับก้านเหลือง ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 ส.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :