ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้เรื่อง เปิดเผยกำหนดราคากลางและรายละเอียดรูปแบบรายการโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง(Asphaltic Concrete) บ้านคลองยาง หมู่ที่ 3 – บ้านคุ้มครอง หมู่ที่ 15 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08 พ.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :