ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรถวิ่งได้เพื่อการเกษตร (จุดที่ ๓) หมู่ที่ ๑๑ บ้านคอกช้าง ตำบลครบุรีใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 ม.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :