ประกาศเทศบาลตำบลครบุรีใต้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ (หนองตะครอง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านป่ามะพร้าว ตำบลครบุรีใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 ธ.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :